||| S O N  D A K İ K A

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ ASYA İHTİSAS PROGRAMI

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteği ile Asya İhtisas Grubu olarak 4 ay süren eğitim ve kültür programı gerçekleştirilmiştir. Bu programda başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 14 Asya ülkesinden gelen ve 88 başvuru arasından mülakatla belirlenen 34 yüksek lisans ve doktora öğrencisine alanında uzman öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki konu başlıklarında ders verilmiştir:
Akademik Türkçe
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri
Etkili İletişim ve Liderlik
Ulusların Yükselişi, Millilik ve Sanayileşme
Türkiye ve Asya Ülkeleri Arasında Siyasi ve Ekonomik İşbirliği
Geçmişten Günümüze Türkiye Türkistan İlişkileri
Milli Mücadele Döneminde Türkistan İlişkileri
SSCB Döneminde Türkiye Türkistan İlişkileri ve SSCB Sonrası Dönem
Türk-İslâm Dünyası Bilim ve Medeniyet Tarihi
Avrasya Coğrafyası Ortak Kültürel Değerler
Orta Asya’dan Balkanlara Türkistan Mütefekkirleri
Asya’dan Anadolu’ya İlim ve İrfan Göçü
Türk-İslâm Edebiyatı ve Sanat Tarihi Eserleri
Asya Siyasi Tarihi
Avrasya Jeopolitiği
Türkiye’nin Mücavir Coğrafyası İle İlişkileri
Asya Coğrafyasında Etnik Unsurlar ve Çatışma Alanları
Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı ve Türkiye’nin Dış Politikası


||| S O N D A K İ K A