||| S O N  D A K İ K A

TÜRK DÜNYASI SİYASET OKULU

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında Afganistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ülkelerinden gelen ve ülkemizde yüksek lisans ve doktora yapan 17 öğrenciye 2 ay süren başarılı bir eğitim programı uygulanmıştır.

Bu programda aşağıdaki konularda alanında uzman öğretim üyeleri eğitim vermişlerdir: 
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Kültürel Dinamikleri
Etkili İletişim ve Liderlik
20. Yüzyılda Yönetim Anlayışı
Takım Nedir, Kadro Kavramları
Lider ve Risk Yönetimi
Türkiye Jeopolitiği ve Liderlik
Geçmişten Günümüze Türkiye-Türkistan İlişkileri
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkistan
Milli Mücadele Döneminde Türkistan İlişkileri
SSCB Döneminde Türkiye-Türkistan İlişkileri
SSCB Sonrası Dönem
Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı ve Çok Partili Dönem
Soğuk Savaş Yılları Siyasal Gelişme ve Düşünce Akımları
1980 Sonrası Dönem Türk Dış Politikası
Avrasya Jeopolitiği
Türkiye’nin Mücavir Coğrafyası ile İlişkileri
Avrasya Coğrafyası Ortak Kültürel Değerler ve Orta Asya’dan Balkanlara Türkistan Mütefekkirleri

||| S O N D A K İ K A