||| S O N  D A K İ K A

KAMUOYUNA DUYURU

   Türkiye ile Azerbaycan ortak tarihi geçmişe ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki devlettir. Türkiye, “iki devlet ve tek millet” bilinciyle aynı coğrafyada yer alan Azerbaycan’a komşu olmaktan huzur ve güven duymaktadır.

   Ermenistan’ın Azerbaycan ile neredeyse kuruluş yıllarına kadar dayanan çekişme ve zaman zaman savaşa kadar dayanan husumet içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu husumet içinde Ermenistan, uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ’ı 1991 yılından itibaren işgale başlamış ve 26 Şubat 1992 yılında da tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı katliamına imza atmıştır.

  Çarlık Rusya’sının tampon bir bölge oluşturma projesi ile 1826-1828 ve 1878 yıllarından sonra Osmanlı toprakları ve İran’dan göç eden Hristiyan Ermeniler ile tamamen Müslüman Türk yurdu olan Dağlık Karabağ’ın demografik yapısını değiştirme gayretinin Sovyetler Birliği döneminde de devam ederek günümüze kadar gelmiş olması da tarihi bir gerçektir.

   Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve devletlerin çağrılarına rağmen Ermenistan bu zamana kadar işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmediği gibi her fırsatta saldırgan tutumunu devam ettirmiştir. 12 Temmuz 2020’de Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine hiçbir gerekçe olmadan yapılan ve çok sayıda sivil masumun hayatına mâl olan saldırı bunlardan sadece biridir. Ermenistan 27 Eylül 2020 günü sabah saatlerinde yataklarında uyuyan masum sivilleri hedef alarak maalesef yine Azerbaycan topraklarına saldırmıştır. Azerbaycan devleti bu gelişmeler üzerine saldırılardan korunmak ve yıllardır işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını kurtarmak amacıyla uluslararası hukukun kendine verdiği yetkilerle saldırıları durdurmaya ve karşı taarruza başlamıştır. Azerbaycan ordusu karşı taarruza başladıktan sonra kısa sürede önemli başarılar elde etmiştir.

  Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak, Azerbaycan devletinin kendini savunmaya ve Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmaya yönelik mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

  Ermenistan’ın saldırısından sonra gelişen süreçte, Azerbaycan devletinin vakur duruşunu ve Türkiye’nin izlediği politikayı takdire şayan buluyor, bölgede ve dünyada söz sahibi bazı devletlerin davranışlarını da ibret ve dikkatle takip ediyoruz.

   Bu süreçte Ermenistan’a saldırganlıktan vazgeçmesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an evvel ve tamamen çekilmesi çağrısı yapıyoruz.

  Uluslararası kuruluşları da Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için daha aktif sorumluluk almaya davet ediyor ve bölgenin bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını temenni ediyoruz.

   Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili

 


||| S O N D A K İ K A