||| S O N  D A K İ K A

2019 OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Vakfımızın olağan genel kurul toplantısı 17.12.2019 Salı günü saat: 17.00 ’da Salı günü saat: 17.00’da Orman Genel Müdürlüğü Defne Toplantı Salonu Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No: 8/1 Yenimahalle / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre olağan genel kurul toplantısının yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 24.12.2019 tarihinde aynı yer aynı saatte yapılacaktır. Toplantı duyuruları e-posta ( bilgi@tdpv.org ) ve SMS ile Vakfımızda kayıtlı E-Posta veya SMS adreslerine gönderilecektir. Genel Kurul Üyelerimize önemle duyurulur. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu

Toplantı Gündem Maddeleri

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklamanın yapılması
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Divan Heyetinin oluşturulması
4- 2019 yılı değerlendirme raporunun okunması
5- Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan vekilinin seçimi
6- Yönetim ve denetim kurulunun seçimi
7- Onur Kurulu üyelerinin belirlenmesi
8- Yeni mütevelli heyet üyesi olma taleplerinin değerlendirilmesi
9- (Madde 13/8 İlgili mevzuat ve Vakıf Senedi Hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu gibi birimler açılması veya kapatılması hususunu Mütevelli Heyete sunar) Bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
10- Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ile yıllık tahmini bütçe tasarılarının görüşülmesi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış

EK: Vekâletname Örneği


TDPV GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

TDPV’nın yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına katılamayacağımdan, Genel Kurul’da şahsımı temsile Mütevelli Heyet Üyesi ………………………………………….. ‘yı Vekil tayin ettim.


Vekâlet Verenin: Adı Soyadı
Tarih / İmza

Not:
Vakıf İletişimi için;
Adres : Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sok. No: 4/8 Çankaya / ANKARA
E-posta : bilgi@tdpv.org
Telefon : 0 (312) 229 04 00


||| S O N D A K İ K A